Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Edukacja na rzecz zrównowazonego rozwoju w Niemczech : stan i wyzwania

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter    Search Google Scholar    frontdoor_oas
Metadaten
Document Type:Part of a Book
Author:Maria J. Welfens, Christa LiedtkeORCiDGND
Publisher:Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Place of Publication:Warszawa
Year of Publication:2006
Language:Polish
Source Title (Polish):Ocena efektywno´sci edukacji rzecz zrównowazonego rozwoju : sposoby podej´scia i strategie wdrazania
First Page:19
Last Page:22
Division:Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft